• Gjimnazi
  Gjimnazi "Spiro Gjiknuri", Himarë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Spiro Gjiknuri”, Himarë.

 • Shkolla 9-vjeçare Himarë
  Shkolla 9-vjeçare Himarë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare Himarë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2018

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë____

Raporti Vjetor ISHA, 2017

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2017, duke zbatuar planin vjetor 2017, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë____

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2017 ka realizuar 9 inspektime të plota (2 kopshte, 3 shkolla të arsimit bazë dhe 4 gjimnaze).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 38 inspektime tematike për:

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

-vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në hartimin dhe zbatimin e planit vjetor të shkollës; 


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2017 ka realizuar 58 inspektime të orientuara për:

-zbatimin e standarteve të miratuara nga MAS-i në shkollat qendër komunitare;

-zbatimin e VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 të Këshillit të Ministrave, nga institucionet në varësi të MAS-it;


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2017 ka kryer rreth 265 monitorime lidhur me:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin QERSHOR-2018


  Gjatë muajit Qershor 2018, ISHA ka realizuar:

-Monitorimin e zhvillimit të provimit të Maturës Shtetërore 2018, në 13 DAR-e;

-Monitorimin e zhvillimit të provimeve kombëtare të arsimit bazë 2018, në 13 DAR-e;

-Ispektime tematike në 8 shkolla 9-vjeçare të DAR-it Tiranë me qëllim vlerësimin e cilësisë së ofruar në vlerësimin e nxënësve, bazuar në kurrikulën me kompetenca;

-Shqyrtimin e ankesave të ardhur nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

_____________________________________,Lexo më shumë,_______

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Maj-2018

  Gjatë muajt Maj 2018, ISHA ka realizuar:

  3 inspektime të plota në DAR-in Shkodër (1 kopsht) dhe vlorë (1 gjimnaz dhe 1 shkollë 9-vjeçare), me qëllim vlerësimin e shkollës/kopshtit për cilësinë e shërbimit të ofruar, sipas fushave të udhëzuesit "Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës/kopshtit";

  inspektime tematike në 5 gjimnaze në DAR-in Elbasan dhe Tiranë, me qëllim vlerësimin e shkollës për shërbimin e ofruar në procesin e hartimit dhe zbatimit të projekteve lëndore dhe ndërlëndore;

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Prill-2018

  Gjatë muajit Prill 2018, ISHA ka realizuar:

  -inspektime tematike në 5 shkolla të DAR-it Tiranë, me qëllim vlerësimin e institucionit arsimor pë vlerësimin e nxënësve për kurrikulën me kompetenca;

  -monitorimin e shkollave me klasa kolektive në 12 DAR/ZA;

  -monitorimin e portalit "Mësues për Shqipërinë" pranë QSHA-së;

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al