• Gjimnazi
  Gjimnazi "Asim Vokshi", Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Asim Vokshi”, Bajram Curri.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri
  Shkolla 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Ali Podrimja ”, Bajram Curri.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Themistokli Germenji ", Korçë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Themistokli Germenji ”, Korçë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi " Fuat Babani ", Devoll

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “ Fuat Babani ”, Devoll, DAR-Korçë

 • Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë
  Shkolla 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Sevasti Qiriazi ”, Korçë.

 • Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll
  Shkolla 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “ Dritëro Agolli ”, Devoll, DAR-Korçë.

 • Gjimnazi Bulqizë
  Gjimnazi Bulqizë

  Inspektim i plotë në Gjimnazin Bulqizë. Për inspektimin e standarteve të cilësisë së shërbimit arsimor.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare "Shefqet Tançi", Bulqizë.

 • Gjimnazi
  Gjimnazi "Abaz Shehu", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin “Abaz Shehu”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Avni Rustemi", Tepelenë

  Nga inspektimi i plotë në shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi”, Tepelenë.

 • Shkolla 9-vjeçare

  Inspektim i plotë në shkollën 9-vjeçare "Ali Demi", Tiranë. Për të bashkëpunuar në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së shërbimit arsimor.

  Lexo më shumë
 • Shkolla 9-vjeçare
  Shkolla 9-vjeçare "Edith Durham", Tiranë

  Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”, Tiranë, ku po kryhet Inspektim i plotë.

 • Gjimnazi

  Nga inspektimi i plotë në gjimnazin "Leonik Tomeo", Durrës.

  Lexo më shumë

Plani Vjetor ISHA, 2017

 

Në mbështetje të ligjit nr. 10 433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në përmbushje të misionit,              

________________Lexo më shumë_____

Raporti Vjetor ISHA, 2016

 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit ka zhvilluar veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2016, duke zbatuar planin vjetor 2016, të mbështetur në prioritetet e MAS-it.

________________Lexo më shumë_____

Inspektime të Plota


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë viti 2015 ka zhvilluar 18 inspektime të plota (7 kopshte, 7 shkolla të arsimit bazë, 4 të mesëm).


Inspektime Tematike


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2015 ka zhvilluar 214 inspektime tematike në 96 kopshte dhe 38 DAR/ZA me fokus zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.


 

Inspektime të Orientuara


Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA) gjatë vitit 2015 ka zhvilluar 94 inspektime të orientuara, për çështje, si:


 

Monitorime


Inspektorati Shtetëror i Arsimit(ISHA) gjatë vitit 2015 ka kryer rreth 500 monitorime, si:


Webmail

___________________________


Veprimtaria e ISHA-s për muajin Mars-2017


  Gjatë muajit Mars 2017, ISHA ka realizuar:

- 2 inspektime të plota (1 shkollë 9-vjeçare dhe 1 kopsht) në DAR-in Tiranë, me qëllim vlerësimin e fushave, mbështetur në udhëzuesin zyrtar "Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës" dhe "Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i kopshtit";

inspektimi online në dy shkolla të DAR-it Tiranë;

- inspektime tematike në 5 shkolla të ZA-së Kamëz për vlerësimin e shkollës për cilësinë e ofruar në vlerësimin e arritjeve të
 nxënësve për kurrikulën me  kompetenca, me qëllim mbështetjen e të nxënit dhe përparimin e nxënësve;

- inspektime të orientuara për verifikimin e ankesave në DAR-in Dibër, 1 shkollë e mesme artistike, 1 shkollë jopublike dhe 2 SHMB në DAR-in Tiranë, si dhe 1 shkollë e mesme artistike në DAR-in Vlorë;

- monitorimi i olimpiadave kombëtare;

- shqyrtimin e ankesave të ardhura nga mësues, prindër dhe nxënës, për institucionet e arsimit parauniversitar.

___________________________________Lexo më shumë__________

 

Të Fundit

 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Shkurt 2017

  Gjatë muajt Shkurt 2017, ISHA ka realizuar:

  - 2 inspektime të plota (1 gjimnaz dhe 1 shkollë 9-vjeçare) në DAR-in Tiranë, me qëllim vlerësimin e fushave, mbështetur në udhëzuesin zyrtar “Inspektimi dhe vlerësimi i brendshëm i shkollës”;

  inspektime të orientuara për verifikimin e ankesave në 4 shkolla 9-vjeçare dhe 1 kopsht privat në DAR-in Tiranë dhe 1 shkollë profesionale në Vlorë;

  Lexo më shumë...  
 • Veprimtaria e ISHA-s për muajin Janar-2016

  Gjatë muajit Janar 2017, ISHA ka realizuar:

  - monitorimin në 13 DAR-e të ecurisë së 225 shkollave qendra komunitare dhe zbatimin e standarteve të miratuara nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, si dhe udhëzimeve për funksionimin e tyre;

  identifikimin e rreth 55 institucioneve arsimore në sistemin parashkollor në Tiranë, në kuadër të Task-Forcës, të ngritur me urdhër të Perfektit të Qarkut Tiranë;

  Lexo më shumë...  

Foto Galeri

ISHA

Kryeinspektori

Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit,  Z. Bashkim MUÇA.

        CV

Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit nëpërmjet:

Phone (+355) 044 504 720
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web www.isha.gov.al